• ทำเลดี
  รถขนส่งสินค้าเข้าออกสะดวก
  เชื่อมต่อนิคมอุตสาหกรรม
 • โกดังมีขนาดกว้าง
  สามารถรองรับสินค้าได้จำนวนมาก
 • ถนนมีขนาดกว้าง
  สามารถกลับรถ และจอดเพื่อขนถ่ายสินค้าได้อย่างสะดวก
 • มีทีมบริการ ดูเเล 24 ชั่วโมง
  มีทีม logistic คอยให้ความสะดวกในการเคลื่อนย้าย หรือขนส่งสินค้าตามความต้องการ

AIE SERVICE

Smiley face

Ready built factories and warehouses.

ให้บริการอาคารที่ออกแบบสำหรับประกอบกิจการโรงงาน คลังเก็บสินค้า หรือกระจายสินค้า และโกดัง

Smiley face

Warehouses and logistics.

ให้เช่าพื้นที่คลังสินค้า และโกดัง พร้อมการบริหารงานด้านโลจิสติกส์

Smiley face

Built to suit factories and warehouses.

ให้เช่าคลังสินค้าหรือโกดังที่สามารถออกแบบ และจัดการพื้นที่ตามความต้องการของลูกค้า

Smiley face

Land for rent.

พื้นที่ว่างสำหรับประกอบกิจการอื่นๆ